W związku ze zrealizowanymi działaniami w ramach projektu KWALIFIKACJE ZAWODOWE DROGĄ DO SUKCESU – program efektywnego kształcenia ustawicznego zgodnego z aktualnym zapotrzebowaniem rynku pracy Województwa Zachodniopomorskiego (Działanie 8.6 RPO WZ Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego) Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych „TWIKS” udostępnia programy kursów zawodowych, jako rekomendacja do stosowania efektywnej, skonsultowanej z otoczeniem społeczno-gospodarczym i akceptowanej forma nauczania dla przyszłego personelu w regionie. Programy kursów są spójne z Inteligentnymi Specjalizacjami Województwa Zachodniopomorskiego.

Programy szkolenia do pobrania:

HTML5

Operator suwnic

Operator wózków jezdniowych podnośnikowych, w tym specjalizowanych

Operator żurawi samojezdnych

Server Administration

Spawanie blach aluminiowych w systemie double pulse
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *