C:\Users\Monika\Desktop\Projektmłodzież\Przemek\Na pierwszy i ostatni pkt..png

Celem rekrutacji do projektu „Aktywna młodzież
w działaniu – program rozwoju kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy”, który jest skierowany do osób w wieku 15-29 l. mieszkających na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020 Osi Priorytetowej Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.4 Młodzież solidarna
w działaniu.

Umieszczamy dokumenty rekrutacyjne.