Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno – Społecznych “TWIKS”
Al. Wojska Polskiego 90
70-482 Szczecin

e-mail: biuro@twiks.pl

Biuro Projektów:

e-mail: biuro@twiks.pl

Marcelina Błaszczyk m.blaszczyk@twiks.pl

Zarząd:
Katarzyna Jurewicz – Prezes Zarządu k.jurewicz@twiks.pl
Katarzyna Libiszewska – Wiceprezes Zarządu k.libiszewska@twiks.pl
Iwona Jurewicz – Wójtowicz – Skarbnik