Pierwszy w Polsce Program, w którym rodziny (kobiety i dzieci) miały możliwość działania w procesie resocjalizacji, readaptacji społecznej, reintegracji z mężami/ojcami odbywającymi karę pozbawienia wolności.

 

Powstał film, który bazował na istocie więzi rodzinnych, nakręcony przez skazanych wraz z rodzinami. ,,Rodzina Ponad Wszystko” to wieloetapowy projekt zakładający kompleksowe oraz innowacyjne na skale Polski w tym województwa zachodniopomorskiego działania w zakresie profilaktyki i pracy z rodziną wychowującą dzieci, która jest zagrożona marginalizacją.

 

 

Zarys scenariusza filmu powstał w wyjątkowy sposób – w trakcie warsztatów psychoedukacyjnych dla rodzin (matek z dziećmi), które odbyły się w ośrodku szkoleniowym w Czarnocinie nad Zalewem Szczecińskim.

Ostatecznym efektem pracy skazanych i ich rodzin było samodzielne nakręcenie filmu. Z działań powstał także materiał instruktażowy w postaci płyty DVD zawierającej niezbędne materiały i instrukcje do realizacji podobnych przedsięwzięć w innych zakładach karnych. Płyty DVD zostały przekazane skazanym oraz ich rodzinom oraz dostarczone do wszystkich jednostek penitencjarnych.