Miasto Szczecin oraz Szczecińskie Organizacje Pożytku publicznego już po raz piętnasty prowadzą akcję, która zachęca do odpisania 1% podatku dochodowego na rzecz wybranej Organizacji.

W 2018 roku działania odbywają się pod hasłem „Niewiele trzeba by czuć się lepiej. Wystarczy 1 %”. Akcja ma na celu zwiększenie świadomości oraz zainteresowanie mieszkańców Szczecina przekazaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2017 rok na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. W ramach kampanii organizowane będą wydarzenia wspierane działaniami informacyjnymi.

Wspierajmy szczecińskie organizacje!