Szkoła Aktywnego Wypoczynku „FRAJDA” www.frajda.com.pl
Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 www.sektor3.szczecin.pl
Zachodniopomorska Federacja Pozarządowa http://federacjapozarzadowa.pl/